Peet 1214

Peet van Wissen

Naast mijn vak als psychosociaal therapeut ben ik ook ervaringsdeskundig als ouder van een zoon met Down Syndroom. In het leren omgaan met zijn beperking ben ik naast praktische zaken ook tegen mezelf aangelopen. Het heeft veel inspanning gekost om naast alle liefde die er is, ook met de mindere kanten van het hebben van een zorgintensief kind om te kunnen gaan. Om, naast het verlies van bijvoorbeeld verwachtingen en zorgen voor de toekomst, ook de winst te zien. Een emotioneel steunende omgeving was en is hierbij nog steeds van groot belang. Mijn begeleiding is erop gericht om ouders handvatten aan te reiken zodat ze beter voor zichzelf gaan zorgen en daardoor beter functioneren in de relatie met hun kind, (ex)partner en andere gezinsleden. Zie ook www.praktijkvanwissen.nl

Alberdine van de Hulsbeek

Ik ben orthopedagoog en ik heb sinds 2009 een eigen praktijk voor hulp bij ontwikkeling en opvoeding.200-001
Ik begeleid kinderen in de leeftijd van 0 t/m 16 jaar én hun ouders.
Hiervoor ben ik in verschillende werkvelden binnen de gezondheidszorg werkzaam geweest en heb daardoor veel gewerkt met chronisch zieke kinderen en kinderen met een beperking (o.a. verstandelijke beperking, auditief-visuele beperking).
Ik vind het een uitdaging om, naast het ondersteunen en begeleiden van het zorgintensieve kind, ook de ouders en broertjes/zusjes daarin mee te nemen. Het gaat tenslotte om het hele gezin. Acceptatieproblemen, balans in het gezin, maar ook hoe ga je als broer of zus om met het zorgintensieve kind, zijn thema’s die regelmatig aan de orde komen. Zie ook www.bres-vught.nl