MEI 2015

Groepstraining voor broertjes en zusjes van zorgintensieve kinderen.

‘HÉ, IK BEN ER OOK…..!!’

De training is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met een zorgintensief broertje of zusje.

Het doel van de training is hulp, tips en aandacht geven aan broertjes en zusjes van deze kinderen. Door met andere kinderen ervaringen, gevoelens en tips uit te wisselen, vergroten zij hun draagkracht.
Thema’s die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen zijn o.a. gevoelens, opkomen voor jezelf, eigen rol en positie in het gezin, relatie met het broertje/ zusje en grenzen aangeven.

De bijeenkomsten worden gegeven op de woensdagmiddag van 13.30u tot 15.00u.en starten bij voldoende aanmeldingen half mei 2015. De locatie wordt nader bepaald.

Kosten voor de training zijn € 225,- per kind (inclusief materialen).
Klik hier voor meer informatie Training Brussen voorjaar2015