Op je schouders is een samenwerkingsverband tussen orthopedagoog Alberdine van de Hulsbeek en psychosociaal therapeut Peet van Wissen.
Wij bieden ondersteuning aan gezinnen met een zorgintensief kind met zowel begeleiding voor het kind, ouders alsook de broer(s) en zus(sen). Daarnaast begeleiden wij jongeren vanaf 12 jaar die een mantelzorgtaak op zich hebben genomen.